Befinner sig det nagons fel att kemi alternativt uppkopplin icke finns?

Adil Berpijak Kebenaran - Mei 17, 2023
Befinner sig det nagons fel att kemi alternativt uppkopplin icke finns?
 - ()
Editor

Befinner sig det nagons fel att kemi alternativt uppkopplin icke finns?

Ino grimas radgivningspraxis hor jag ofta fragan ‘Hur avslutar sjalv ett forhallande inte me att skada nagons kanslor?’ Oavsett ifall det ar nagon romantisk forhallande alternativt nago frandskap, befinner si det i attraktiva kvinnor singel i närheten av dig allmanhet ett utmaning att avsluta det tillsammans graciost.

Problemet erhall darfor sa flertal manniskor tittar det sasom nagon reflex bruten deras varde nar nagon icke vill vara med dem. ‘Om mig var tillrackligt bra skulle denna indivi amna deltaga undertecknad, sa det tvingas vara nagot mankemang tillsammans undertecknad.’

Det finns e annat metod att betrakta det ha. Sa mig tittar det ar att for var samt nagon utav oss finns det en nagotsanar litet mang persone som vi kanner ett djup anknytning till. Oavsett om n vill beskriv dett eftersom att n ar nago fraktio samma sjalgrupp ino den andliga varlden, alternativt ager dyli energier alternativ kemi, odla ar det sannin att vi inte kanner oss anslutna mo dom majoritete. Endast darfor at mi ej kanner mej ansluten at nagon betyder det inte att det befinner sig nagot oratt tillsammans de dar. Endast darfor at n icke kanner dig dragen till att betala tidrymd med nagon betyder det icke att det befinner sig nagot oratt tillsamman saken da personen, och bara for att nagon ick ansluter till dej betyder ick att det befinner si nagot mankemang tillsamman dig. Det befinner sig korrekt som foremal ar, och det har ingenting att skapa tillsammans att det befinner si nagot oratt tillsamman nagon.

Sa forsavitt mig sager mo en, ‘mi kanner icke nago hallbar forbindelse emellan oss’, uppge mig absolut lat e sak. Jag bedomer ick forsavit personens tillracklighet alternativt nytt.

Vi samtlig moter fullkomligt underbara manniskor saso vi endast ick kanner e anknytning mot. Personen kan besta himla snygg, ha likartad intressen sasom oss sam mot samt tillsamman vara villig nago dylik expansion alternativt andli vag. Andock vi ansluter enbart ick. Gnisten saso tander frandska alternativ romantik finns endast icke. Forsavit vi ??alla kunde okej att nagon saso inte vill vara med oss ??inte inneha nagot att gora tillsamman vart nytt, skulle vi inte bliva skadade nar nagon uppg nopp at nago forhallande.

Sjalv latsas ick fatta all faktorer saso skapar forbindelsen emella tva mannisko. Allting sjalv kanner till ar att vi all ager kunnand it uppkoppling mot en annan saso intraffar djup samt fort, ty upplevelsen itu insufficiens kungen forbindelse. Massa har upplevt att arrangera tillsammans nagon darfor nagon kompis sa ”Jag kanner till enbart att ni kommer att gilla varandra. Du befinner sig odl likt ‘, blott darfor at rona en fullkomlig nod villi anslutning. Katie, nagon kund it undertecknad, sa just mot jag, ”Alla sa att Rick befinner sig fullkomlighet sta mej. Vi ser bra ut tillsammans, vi age dyli intressen sam bakgrunder, vi befinner sig synonym religion, vi ar jambordig pedagogiskt och han befinner si en ratt grann kis. Mig tankte oupphorligen att ifall jag enkom gav det epok skulle sjalv berora kopplingen. Andock det hande aldrig. Sjalv kande mej sa daligt att separation op tillsamman honom alldenstund det inte befinner si nagot mankemang med honom, men anslutningen befinner si ej darbort. ‘

Huruvida Rick kande sig vrickad itu det ha befinner sig sannerligen op mo honom

Givetvis ick! Det befinner si intet oratt tillsamman varken Katie alternativt Rick. Anslutningen finns ick sta Katie. Hon kunde ej gora det darborta. Hon sa mot Rick ”Du ar ett ratt fenomenal frank. Mig onskar att mi kande sambandet tillsamman dig sasom mig vill innehav med en partner, skad mig gor inte. Det befinner sig ej ditt mankemang – det ar endas inte darbort. ‘

Katie kan ej fanga forpliktels stav hurda han mar. Forsavit Rick inneha trossystemet att ick samtliga kommer att kanna sig kopplade mo samtlig, kommer han ej att beror sig vricka. Forsavit han inneha trossystemet att ifall en gumma ick ansluter sig mo honom, det befinner sig nagot fel med honom, kommer han att uppfatta sig skadad. Hans men kommer fran hans trossystem, icke av det sanning att Katie brot opp tillsammans honom.

Randi traffade Barb och kande ingen forbindelse

Att avsluta en omstandighet behagfullt betyder att vi talar var verklighet inte med plikt eller bedomning sam icke tar forpliktels for nagon annans emotioner. Randi, en annan utav mina klienter, berattade nyss forut mig att hon kunde framfora sanningen framfo ann att kapitulera jag darfor at kringga att forodelse nagon. Nagon frande hade introducerat henne forut Barb sam tankte att Randi samt Barb hade jatte- gemensamt sam kunde finnas till goda kompisa. Egentligen kande hon det motsatta. Medan Randi kande att Barb varenda ett fager person, kande hon likasa Barb’s ork gitta kungen henne kungen annorlunda taktik. Medan vissa manniskor ganska icke bryr sig om behovande energi, eller mo och tillsammans tycker det befinner sig innerligt, gillade Randi det ingalunda. Hon vart tacksam med sig solo darfor hon kunde skriva forut Barb att hon bara icke kande nagon anslutning at sig. Randi kunde lansera taget ansvaret for Barb emotione forsavit Barb kande sig skadad it detta.

Finns det stadse ett taktik att utvinna op alternativt nek at ett relation inte me att en skadas? Nej. Andock igenom att varsamt knysta din faktum kan n graciost sluta nago forhalland, och forsavitt ni accepterar att ett annans emotioner kommer fran hans eller hennes trossystem, kommer n inte att uppfatta dig skyldig ifall den andra personen kanner sig defekt.

Tinggalkan Komentar

Close Ads X